Popkoor Prestige Pro

Showkoor dat snel is in te zetten voor tv optredens, concerten, backing vocals en opnames